Welke Groninger Vrijwilligersorganisatie verdient € 3000? Provinciale Vrijwilligersprijs Groningen 2020

Ook dit jaar is hij er weer: de Provinciale Vrijwilligersprijs Groningen. Dit jaar wordt deze prijs al weer voor de 20e keer uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor organisaties/ initiatieven in de provincie Groningen die op een bijzondere, aansprekende en succesvolle manier met vrijwilligers werken. Ook organisaties uit Oldambt kunnen zich uiteraard aanmelden voor de prijs!

Welke Oldambtster Vrijwilligersorganisatie meldt zich aan?
Ook de gemeente Oldambt telt tientallen vrijwilligersorganisatie met heel veel vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor anderen. Zij zijn onmisbaar voor wijken, buurten en dorpen. Geef je favoriete Oldambtster organisatie op, want vrijwilligers verdienen onze respect en waardering! In aanmerking komen organisaties die:

  • Actief zijn in de provincie Groningen
  • Passen binnen één van bovenstaande categorieën
  • Een voorbeeld zijn voor andere organisaties
  • Vernieuwend zijn
  • Of een bijzondere prestatie geleverd hebben

Er zijn dit jaar weer vier verschillende categorieën, namelijk zorg, jeugd, leefbaarheid en sport.

Zorg
De vrijwilligers van deze organisaties ondersteunen zieken, mensen met een beperking, ouderen of mantelzorgers in zorginstellingen of bij mensen thuis.

Leefbaarheid
Binnen deze organisaties zetten vrijwilligers zich in om een positieve bijdrage te leveren aan het wonen, werken en leven in wijken en dorpen.

Jeugd
In deze categorie gaat het om de inzet van jonge vrijwilligers tot 25 jaar. Het soort vrijwilligerswerk kan op alle terreinen plaatsvinden

Sport
De vrijwilligers van deze sportorganisaties leveren op een eigen wijze of bijzondere manier een bijdrage aan hun club.

Jury en selectie
In elke categorie krijgt de winnaar een cheque van €3.000,- voor hun organisatie uitgereikt! Een deskundige, onafhankelijke jury zal de aanmeldingen beoordelen en uiteindelijk de genomineerden selecteren. Per categorie kiest de jury twee vrijwilligersorganisaties die doorgaan naar de finale. Tussen 19 en 31 oktober kan iedereen stemmen op zijn favoriete organisatie. De winnaars worden op maandag 7 december tijdens de Landelijke Vrijwilligersdag bekend gemaakt. In verband met het coronavirus is nu nog niet bekend hoe en waar die uitreiking precies plaats zal vinden.

Aanmelden kan tot 1 oktober
Aanmelden kan tot 1 oktober. Ga daarvoor naar de website van de provincie Groningen: https://www.provinciegroningen.nl/actueel/provinciale-vrijwilligersprijs/

Daar kun je door het invullen van een formulier de vrijwilligersorganisatie van jouw keuze in Oldambt aanmelden.