In een overzicht op de website van LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) kun je lezen wat wel en niet mag voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Dit is op basis van de meest recente kabinetsbesluiten omtrent het coronavirus. LKCA zet...

Lees meer