Subsidies

Subsidiewijzer

Alles kost geld, zo simpel is het. Maar het woud aan subsidieregelingen is niet echt simpel. Het Cultuurplatform Oldambt helpt je graag op weg. Kijk ook eens op de website van het Kultuurloket, de provinciale steuninstelling voor de amateurkunst, zij denken graag met je mee! Klik hier voor meer informatie.

Met enthousiasme alleen kom je er niet. Elk project begint met een goed plan, vaak zelfs met meerdere versies omdat je per fonds het accent net even anders kunt leggen. We denken graag mee met je plannen om zo jouw ideeën een stap verder te brengen.

Waar kun je aankloppen?

Er zijn meerdere bronnen van inkomsten:

  • Eigen bijdrage (eigen vermogen, eigen uren, acties)
  • Publieksinkomsten (kaartverkoop, catering/merchandising, uitkoop/partages)
  • Sponsoring (geld of hulp in natura van bedrijven en crowdfunding).
  • Subsidies (gemeente, provincie, maar ook landelijk of Europees) + Fondsen.

Neem voor meer informatie en tips contact op met ons of het KultuurLoket.

Gemeente Oldambt

In de gemeente Oldambt kan subsidie worden aangevraagd voor incidentele of regionale activiteiten, jubilea en voor organisatie en leefbaarheid. Voor Cultuur is een bedrag beschikbaar van twee ton, te besteden aan amateurkunst, festivals, evenementen etc. Deze culturele activiteit moet wel:

  • Iets nieuws toevoegen aan het bestaande aanbod van cultuur of vernieuwende elementen hebben.
  • Inhoudelijke en artistieke kwaliteit hebben
  • Deelname aan culturele activiteiten bevorderen, evenals samenwerking tussen dorpen/ wijken
  • Het culturele leven versterken

Voor meer informatie over subsidies in het Oldambt. Klik hier.

Ook kan het handig zijn om de Cultuurnota te bekijken. Klik hier.

 

Provincie Groningen

De provincie Groningen stelt dat cultuur belangrijk is voor de kwaliteit van leven. Lees er alles over in de provinciale cultuurnota 2021-2024: Klik hier.

De provincie Groningen heeft diverse subsidieregelingen. Onder meer:  
Het Incidenteel Cultuurbudget kan interessant zijn voor mensen die een project organiseren op het gebied van amateurkunst of erfgoed. Er is ruim 60.000 euro in kas. De volgende deadline is 1 november 2020. 

 

Ook interessant – Leader Oost-Groningen:
Een Europese subsidie die gericht is op economie, leefbaarheid en toerisme. Samen met mensen ui het gebied, de gemeente en de provincie, zet Leader zich in om de kansen in de regio te versterken. Leader Oost-Groningen: Klik hier.  

 

Groninger Subsidies

 

Zet jezelf op de kaart!

Ben jij kunstenaar, artiest, muzikant, danser of run je een culturele vereniging of organisatie? Ben je actief in de cultuursector in het Oldambt? Zet jezelf of je organisatie dan nu op de kaart!