Cultuurplatform Oldambt

In een overzicht op de website van LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) kun je lezen wat wel en niet mag voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Dit is op basis van de meest recente kabinetsbesluiten omtrent het coronavirus.

LKCA zet zich in om de aandacht voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en de toegankelijkheid van cultuur te vergroten. Bezoek de website en lees wat er wel en niet mag met cultuureducatie en cultuurparticipatie, op basis van de meest recente kabinetsbesluiten. Alleen de verruimingen per 11 mei zijn definitief besloten, de verruimingen vanaf 1 juni nog niet.

Het overzicht is hier te vinden.