VRIJDAG krijgt nieuwbouw aan de Sint Jansstraat, ook de locaties Walstraat en Noorderbuitensingel worden hier gehuisvest.

Het nieuwe pand zorgt er voor dat alle muziek-, theater- en beeldende kunstactiviteiten te beoefenen zijn op de vestiging aan de Sint Jansstraat. Het volledige bouwblok ten Noorden van het Forum wordt ontwikkeld en naast VRIJDAG is er ook ruimte voor een aantal woningen en commerciële voorzieningen. De nieuwbouw is de afronding van het project Grote Markt oostzijde. De gehele Oostzijde van de Grote Markt is nieuw leven ingeblazen en weer toegankelijk voor een breed publiek.

Wethouder Cultuur Paul de Rook geeft aan: ”Een voorziening als VRIJDAG is van belang voor alle Groningers. VRIJDAG is actief in de wijken en dorpen en zorgt ervoor dat Kunst en Cultuur voor iedereen dichtbij is. Het is fijn dat er nu ook een centrale locatie komt aan de Sint Jassstraat, een zichtbare en goed bereikbare plek in het hart van de stad.

De directeur van VRIJDAG Pim Luiten zegt: ”Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen aan kunst en cultuur en om zoveel mogelijk mensen die kans te kunnen bieden hebben we een gebouw nodig dat toekomstbestendig en uitnodigend is. Een huis dat ruimte biedt aan nieuwe lesvormen bij muziek, aan eigentijds theater. Een huis met ruimte voor ontmoeting tussen makers en disciplines.”

Structurele voordelen
Doorgaan op de drie huidige locaties is geen optie. De panden aan de Sint Jansstraat, de Walstraat en de Noorderbuitensingel zijn verouderd, slecht geïsoleerd en niet goed toegankelijk. Zelfs met een intensieve renovatie zijn zij niet geschikt te maken voor de toekomst. Bovendien levert het samengaan in één gebouw structurele voordelen op in bedrijfsvoering en beheer. Zo is bijvoorbeeld nog maar één kantine en één balie nodig.

Grote Markt Oostzijde klaar
De zuid -, west – en oostzijde van de Grote Markt kregen al een grondige facelift, het bouwblok aan de noordzijde is nog gedateerd en weinig uitnodigend. Met de nieuwbouw van VRIJDAG wordt de opwaardering van de Grote Markt oostzijde voltooid. De ligging én de directe nabijheid van het Forum, GRID en de Martinikerk nodigen uit tot samenwerking en zorgen ervoor dat de locatie Sint Jansstraat voor vele jaren aantrekkelijk blijft.

De kosten voor het hele project worden geraamd op 37.4 miljoen euro. Dit bedrag is inclusief commerciële ruimten en enkele woningen. Deze toevoeging zorgt voor een levendige mix en draagt bij aan de financiële haalbaarheid van het project. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw begin 2025 klaar is.