Op de site van Erfgoedpartners staat het volgende; Themafonds Erfgoedvrijwilligers

Na de succesvolle eerste regeling van afgelopen zomer start vanuit het Themafonds Erfgoedvrijwilligers een tweede ondersteunende regeling voor educatieve middelen.

Tot en met 30 oktober kunnen erfgoedorganisaties een aanvraag doen voor (ondersteunende) educatieve middelen, zoals audiotours, website-aanpassingen en de digitale ontsluiting van de collectie. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties (tot maximaal 3fte), die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers.

Ken je of ben je een erfgoedorganisatie waarbij de educatieve middelen voor de publieksbegeleiding dienen te worden uitgebreid, aangepast of gedigitaliseerd? En heeft het als doel om het publieksbereik verder te versterken en te vergroten? Voor de opleidingskosten van de vrijwilligers zelf verwijzen ze je naar de erfgoedvrijwilligers-regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie, die erfgoedorganisaties (tot maximaal 2 fte) kan steunen bij het opleiden van vrijwilligers.

Kijk dan op de site van Erfgoedpartners óf  mail met: monumentenzorg@cultuurfonds.nl.