Het college van Oldambt heeft op 30 november een compensatieregeling coronaschade vastgesteld. Vanaf 1 januari 2022 kunnen drie doelgroepen een aanvraag indienen voor compensatie van geleden schade in 2021 die is ontstaan door de coronamaatregelen. Het gaat om organisaties en initiatieven uit het lokale culturele veld, buurt- en dorpshuizen en vrijwilligersorganisaties jeugd. De gemeente Oldambt heeft, net als voor 2020, ook voor 2021 van het rijk coronacompensatiegelden ontvangen om deze doelgroepen te ondersteunen en te compenseren.

Meer informatie, waaronder de link naar de compensatieregeling, is te vinden op https://www.gemeente-oldambt.nl/wonen-en-leven/subsidies.
Het aanvraagformulier krijgt u toegestuurd als u een mail stuurt naar coronaschade@gemeente-oldambt.nl .

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari tot 1 mei 2022.

Met het instellen van deze regeling wil de gemeente laten zien dat ze belang hecht aan de instandhouding van deze organisaties met een maatschappelijke functie.

Voor de redactie:
Met vragen over dit persbericht kunt u bellen met team Communicatie, Kirsten Olthuis,
(0597) 48 20 00