We hebben een culturele aanjager in Oldambt! Maak kennis met Berny Jansema uit Heiligerlee.

Berny, vertel eens iets over jezelf?
‘Ik doe heel veel met muziek, zowel maken als lesgeven. Ik geef gitaarles en op scholen muziekles op Verlengde Schooldagen. Dat is hartstikke leuk, anderhalf uur met kinderen muziekmaken. Gewoon anderhalf uur lol! Mijn eigen muziek is in het Gronings, in mijn streektaal. En verder doe ik allerlei projecten. Voor waterschap Hunze en Aa’s schreef ik bijvoorbeeld een musical voor groep 8, over het ontstaan van Westerwolde. Ik doe alleen maar leuke dingen en vooral heel veel met cultuur.’

Wat betekent cultuur voor jou?
‘Dat is de plek waar je of vandaan komt of waar je je op je gemak en thuisvoelt. Ik ben in het Oldambt geboren en ben het nooit uit het oog verloren. Na een paar jaar Groningen woon ik er nu alweer heel veel jaren met veel plezier.

Cultuur is voor mij ook het combineren van cultuur en historie. Zo schreef ik in 2018 een grote musical over de Slag Bij Heiligerlee, in de stijl van The Passion. Daar deden ruim honderd mensen aan me, een heel spektakel.

Cultuur brengt mensen bij elkaar. Als je met elkaar iets gaat maken en elkaar ruimte geeft daarin, dan maak je heel snel en heel makkelijk vaak hele mooie dingen. Je moet gewoon beginnen. Als de basis leuk is, met een groep leuke mensen, dan komt de rest vanzelf wel.’

Wat ga je doen als culturele aanjager in Oldambt?
‘Ik ga eerst heel veel inventariseren. Brainstormen met mensen uit mijn verschillende netwerken. Ik ben muzikant, theatermaker, maar ik ben ook lid van dorpsbelangen in mijn woonplaats Heiligerlee. En ik heb ook met andere dorpen heel vaak overleg, of met de gemeente Oldambt en haar ambtenaren. Dat moeten we bij elkaar brengen. Als we dat een beetje leuk bij elkaar fietsen, wie weet wat er dan gebeurt!’

Waarom is meedoen aan Gronings Vuur belangrijk?
‘Waarom is het gebied zoals het is? Hoe is het ontstaan? Oldambt heeft veel verschillende plekken, die gevolgen hebben voor de dorpen en dus de mensen. Alles wat er om je heen is, is van invloed op jou als mens. Als dat verandert, als leefbaarheid en klimaat anders worden, dan heeft dat invloed op ons allemaal. Ik zei al eerder dat cultuur mensen bij elkaar brengt. Als wij door Gronings Vuur mensen bij elkaar brengen, dan kunnen we een steentje bijdragen aan leven in de gemeente Oldambt.’

Wanneer is Gronings Vuur voor jou als culturele aanjager in Oldambt een succes?
‘Gronings Vuur is een succes als we iets moois gemaakt hebben. En in het verlengde daarvan: dat we een club mensen bij elkaar krijgen die verder kijkt dat dit project. Dat we door kunnen met zulke projecten die de inwoners van de gemeente verbinden. Mensen vinden om mee te doen lukt altijd wel. Mensen vinden die ergens langer de schouders onderzetten en doorgaan, die moeten we juist proberen te vinden. Dan komt het wel goed.’

Meer weten over Gronings Vuur in Oldambt? Klik hier voor een overzicht.