Ook dit jaar zijn de Scheemder kerk anno 1515 (in eigendom van de SOGK) en de middeleeuwse toren (in eigendom van de gemeente Oldambt) tijdens monumentendag gratis te bezichtigen met ervaren vrijwilligers van 9.00 uur tot en met 17.00 uur. De Scheemder kerk en toren zijn rond 1515 na overstromingen in 1509 door de oprukkende Dollard herbouwt en volgens de rooms-katholieke traditie vorm gegeven. Dit door het recyclen van materialen uit de afbraak van een kruiskerk en toren uit de 13e eeuw met ondermeer de moppen uit die kruiskerk en toren. De kerk met oorspronkelijk als patroonheilige Bartholomeus is degelijk maar sober vormgegeven met gotische invloeden. Boven het tongewelf als plafond heeft de kerk een schuilzolder met opmerkelijk dikke en brede eiken planken te bereiken via een gemetselde buitenwenteltrap.

Het oorspronkelijke zeer gelouterde pijporgel uit de Scheemder Kerk is van 1526 en is helaas opgenomen in de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam, maar een deel van dit prachtig beschilderde orgel (de cedille) hangt nog steeds in de Scheemder kerk. Uiteraard willen in Scheemda graag dat dit orgel weer terug komt naar de Scheemder Kerk.

Tijdens monumentendag wordt er dit jaar als thema extra aandacht besteed aan het huidige balustrade pijporgel in deze Scheemder kerk van de Veendammer orgelbouwer Rudolf Meijer uit 1874. Dit fraaie orgel met twee klavieren is romantisch gestemd met lieflijke middentonen. Tijdens monumentendag mogen jongeren met piano- of orgelervaring even spelen op dit magistrale orgel. Dit om de aanwas van jonge organisten voor pijporgels te bevorderen. In de middag mogen ervaren organisten gratis een concertje geven. Opgave via: gerard.bosklopper@home.nl .

In de verdedigingstoren naast de Scheemder Kerk wordt tijdens Monumentendag aandacht gegeven aan de luidklok. Deze is gegoten in 1948 door de beroemde koninklijke klokkengieterij van Bergen uit Heiligerlee. Tijdens Monumentendag kunt u in de toren een film zien over het ingewikkelde gietproces waar de firma van Bergen zeer succesvol in was.

Samenvattend: tijdens Open Monumentendag kunt u in Scheemda de middeleeuwse kerk en toren aan de Torenstraat 2, 9679BP, Scheemda gratis bezichtigen met dit jaar extra aandacht voor het balustrade pijporgel van orgelbouwer Rudolf Meijer en het gieten van luidklokken.