Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen is van plan om de structurele subsidie aan De Verhalen van Groningen per 1 januari 2021 stop te zetten.

Plat gezegd komt het erop neer dat men het subsidiebedrag anders wil bestemmen. Naar wij begrepen hebben, zal het worden benut om de kleinere erfgoedinstellingen in de basis te versterken, juist als het gaat om hun publieksbereik. Men vindt dat wij goed werk doen, maar dat ons werk “te vroeg” komt zo lang die basis niet versterkt is. Dat moet eerst, denkt men, dan pas is er ruimte voor het soort werk wat wij doen. Een kortzichtige en onhoudbare redenering, vinden wij.

Wij zijn namelijk na jaren hard werken en in nauwe samenwerking met u in staat gebleken een breed publiek te bedienen met verantwoorde, de nieuwsgierigheid prikkelende en bevredigende informatie over ons erfgoed via de meest uiteenlopende vormen van overdracht. Dat doen we juist ook in samenwerking met de kleinere erfgoedinstellingen, gesubsidieerd en ongesubsidieerd, waardoor die hun vaak prachtige aanbod in verrassend vormen en verbanden kunnen tonen. Dat doen we met betrekkelijk weinig structurele subsidie, mede gezien ons gebleken vermogen om ook andere fondsen te verwerven en opdrachten van derden binnen te halen voor de meest uiteenlopende projecten.

Toen de Provincie Groningen zelf met de handen in het haar zat bij de organisatie van 75 jaar Bevrijding klopte men bij ons aan om de kar te gaan trekken. Dat kunnen wij als geen ander, flexibel en doelgericht: erfgoed ontsluiten voor een breed publiek, via “lering en vermaak”, samenwerkingspartners verbindend en inspirerend om het beste te geven vanuit hun vermogens. En daaraan wil het College GS een einde maken, zonder nog een goed idee te hebben over hoe de functie die wij vervullen en waarin letterlijk en figuurlijk zoveel is geïnvesteerd kan worden voortgezet.

De beste waarborg voor voortzetting van ons werk is natuurlijk het voortbestaan van de Stichting De Verhalen van Groningen. Als dat geen mogelijkheid mocht blijken, dan zetten we ons in voor behoud van onze taken en medewerkers in een ander organisatorisch verband. Wat de laatste jaren aan expertise, netwerk en publieksbereik is opgebouwd, mag simpelweg niet door één pennenstreek verloren gaan.

Wij willen u vragen om ons hierin te steunen. Als u ons een adhesiebetuiging mailt naar anja.reenders@deverhalenvangroningen.nl, kunnen wij deze kenbaar maken aan het College van Gedeputeerde Staten. Ook met een publieke steunbetuiging zijn wij zeer geholpen.

En zou u ook onze petitie willen ondertekenen? Ga hiervoor naar https://www.deverhalenvangroningen.nl/petitie