Oader, het online literair tijdschrift in het Gronings, is op zoek naar vrouwen die in het Gronings schrijven. Op Oader.nl plaatst de redactie regelmatig bijzondere verhalen en gedichten in het Gronings. Opvallend is dat vooral mannelijke schrijvers actief verhalen en gedichten insturen. Een tijdje geleden heeft de Oader-redactie een oproep gedaan naar vrouwen die in het Gronings schrijven. Ze riepen hen op om hun werk ook naar Oader op te sturen. Er zijn inmiddels verschillende inzendingen binnen gekomen én gepubliceerd. Toch doet de Oader-redactie nogmaals de volgende oproep;

Als je een vrouw bent en je schrijft in het Gronings: stop je gedichten of verhalen niet in een la, maar stuur ze naar tiedschriftoader@gmail.com.