Hoe denken jongeren in de provincie Groningen over krimp? Om daarachter te komen, houdt de jongerenadviesraad een enquête onder de jeugd. Ze doen onderzoek naar jongeren die leven en opgroeien in krimpgebieden.

Aan de hand van de uitkomsten wil de jongerenadviesraad de provinciale politiek adviseren over onderwerpen die leven onder de Groningse jongeren en duidelijk maken wat zij missen in hun dorp of stad. Jongeren kunnen de enquête invullen via: www.provinciegroningen.nl/bestuur-en-organisatie/jongerenadviesraad/

Ook kunnen ze lid worden van de Jongerenadviesraad. Deze raad werkt naar twee kanten. Ze adviseert richting politiek, zodat het beleid beter kan aansluiten op de wensen van de jeugd. En informeert jongeren over het werk van de provincie, omdat betrokkenheid belangrijk is.