Het bericht dat onze voorzitter Hans van der Stap op 14 oktober onverwacht is overleden, kwam als een schok binnen bij het Cultuurplatform Oldambt. Hans was al bij het Cultuurplatform betrokken, voordat het werd opgericht. Vanaf de feestelijke ‘kickoff’ in 2018 hanteerde hij de voorzittershamer.
Hans van der Stap was niet alleen een cultuurliefhebber die tips gaf als hij op reis was geweest of interessante musea had bezocht. Maar ook een cultuurbestuurder. Naast het Cultuurplatform had hij diverse bestuursfuncties, onder meer bij de Stichting Bewogen Aarde, Oldambt Cultuur (OCU) en de stuurgroep ART-7. Altijd met de bedoeling het gebied te verrijken met kunst en cultuur. De ene keer lukte dat wel. Zo was er een succesvolle manifestatie ‘Rondom Waalkens’, ter nagedachtenis aan ‘kunstboer’ Albert Waalkens. De andere keer slaagde die missie niet. Hoewel het ambitieuze plan om internationale kunstwerken langs de A7 te plaatsen door velen werd omarmd, kwam het toch niet van de grond. Hans beschouwde dit als een gemiste kans voor de regio, maar stapte toch weer in andere adviesorganen om zich in te zetten voor diezelfde regio.
Binnen het Cultuurplatform was hij een gedreven voorzitter die voor de vergadering nog een reminder stuurde: ‘Kom op tijd, want we hebben een volle agenda!’. Vergaderingen liepen nooit uit, zodat er voldoende tijd over bleef om in gesprek te gaan met glasblazers of andere cultuurmakers, bij wie het Cultuurplatform te gast was. Na het laatste bezoek bij een kunstenaar bood hij nog zijn diensten aan: “Als ik iets kan doen…”. Een mooie geste. Maar hij heeft genoeg gedaan, zeker voor het Cultuurplatform Oldambt.