De cultuursector kan dit jaar opnieuw een beroep doen op een steun- en stimuleringspakket van de provincie. Culturele en creatieve zelfstandigen kunnen subsidie krijgen voor bijscholing en opdrachten, en bij het opzetten van nieuwe cultuurprojecten. Ook is er een schadepakket voor gesubsidieerde culturele instellingen om tekorten aan te vullen. Er is ruim €1.3 miljoen beschikbaar.

Zie bijgaande link voor verdere informatie: https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/dit-jaar-opnieuw-coronasteun-voor-cultuursector-13-miljoen-beschikbaar/