De Stichting Symbio heeft als missie de negatieve impact te reduceren die de mens door zijn handelen op aarde heeft en dit waar mogelijk om te zetten naar een positieve kracht om het evenwicht in het ecosysteem te herstellen. Daar is een belangrijke rol weggelegd voor de beeldende kunst in onze samenleving. Immers kunst confronteert, kunst kan wakker schudden en kunst kan mensen aanzetten hun gedrag te veranderen. Symbio wil jonge talentvolle kunstenaars daarom uitnodigen om mee te dingen naar hun jaarlijkse kunstprijs indien deze kunstenaars zich met hun werk bezighouden met een van de focusgebieden van de stichting. Nadrukkelijk nodigt de stichting kunstenaars uit van verschillende disciplines: video, performance, animatie, monumentaal, etc.

De Symbio Kunstprijs wordt georganiseerd in samenwerking met onder meer de stichting Oeral. Oeral biedt tijdens het jaarlijkse festival op Terschelling het letterlijke podium voor de realisatie van het winnende ontwerp. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 7.500 euro voor de kunstenaar plus 15.000 euro voor de realisatie van het kunstwerk. Aanmelden kan tot 1 maart 2022.

Meer informatie? Kijk op de website www.stichtingsymbio.nu.