Hoe kom je aan nieuwe leden of vrijwilligers? Die vraag staat centraal in de cursus ‘Samen Slim Deelnemers Werven’. Er zijn tien teams op afgekomen, maar helaas moet het derde deel van de cursus worden uitgesteld wegens de stijgende Coronacijfers. Wel is er een nieuwe datum geprikt: donderdag 27 januari.

Veel organisaties bestaan dankzij een klein clubje oudere leden of vrijwilligers, maar hebben moeite om nieuwe mensen aan te trekken. Dat heeft ook te maken met de huidige tijd; mensen hebben geen zin zich te binden. De kunst is hoe je die mensen op andere manieren toch kunt verleiden zich in te zetten voor een club, mee te zingen in een koor of een museum in stand te houden. Om erachter te komen hoe je dit kunt aanpakken, organiseert het Cultuurplatform Oldambt een cursus ledenwerving. Inmiddels zijn twee van de drie workshops afgerond, maar de slotpresentatie van alle wervingsplannen is lastig, nu de maatregelen rond de pandemie weer worden aangescherpt. Het Cultuurplatform schuift de laatste bijeenkomst daarom door naar 27 januari.

Ondertussen wordt contact gezocht met ‘De Oldambster’, zodat de cursisten zich daar al kunnen presenteren.