Vanaf nu tot en met 9 november a.s. kunnen maatschappelijke initiatieven in de provincie Groningen een aanvraag doen voor de MAEX Impuls Groningen: een financiële bijdrage om hun organisatiekracht te versterken. De totale MAEX Impuls Groningen bedraagt € 25.000,- en wordt gefinancierd door VSBfonds. Het bedrag is bedoeld voor initiatieven die sociale en maatschappelijke waarde toevoegen aan hun lokale of regionale gemeenschap. De voorwaarden inzien, meer informatie lezen en een aanvraag doen kan via website van MAEX KLIK HIER

Wat is de MAEX Impuls
De MAEX Impuls is een fondsconcept voor maatschappelijke initiatieven die hun organisatiekracht willen versterken. Iets dat vaak voor hen moeilijk is te financieren. In geval van de MAEX Impuls kunnen fondsen, bedrijven en overheden hun financiële bijdragen leveren. Bij MAEX aangesloten initiatieven kunnen vervolgens een aanvraag doen voor een financiële bijdrage. Omdat MAEX deze initiatieven, hun activiteiten, prestaties en impact kent, worden aanvragen via een snelle en efficiënte procedure geregeld. Geld kan hierdoor al binnen tien werkdagen worden verstrekt. MAEX meet en presenteert bovendien de maatschappelijke waarde en impact van de diverse initiatieven aan de hand van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Die hebben als doel om in 2030 tot een eerlijke, rechtvaardige en duurzame wereld te komen. De impactmetingen worden door MAEX uitgedrukt in de ‘Social Handprint’ die een maatschappelijk initiatief achterlaat. Een voor fondsen en andere financiële ondersteuners belangrijke graadmeter voor de ‘social return’ van een initiatief.

Maatschappelijke initiatieven kunnen een aanvraag doen van 2 t/m 9 november.

MAEX: match tussen initiatieven en financiële ondersteuners
MAEX is van oorsprong een online platform waarop maatschappelijk initiatieven in Nederland de mogelijkheid krijgen zichzelf te presenteren. Transparant, geheel kosteloos en volledig onafhankelijk. Zichtbaarheid en vindbaarheid waren bij de start de belangrijkste doelen. Inmiddels bestaat de MAEX-‘landkaart’ uit meer dan 2200 initiatieven en kunnen overheden, bedrijven en fondsen gebruik maken van de tools die het platform biedt om zich te verbinden aan de maatschappelijke initiatieven met geld en kennis, of door producten en diensten bij die initiatieven in te kopen.

Veel van deze initiatieven hebben echter moeite met het realiseren van impact op langere termijn. Ze zijn vaak afhankelijk van subsidie en donaties, die met name bestemd zijn voor de uitvoering van concrete, maatschappelijke activiteiten. Struikelblok is vaak het professionaliseren van hun organisatie en mensen, waarmee deze activiteiten gecontinueerd en uitgebreid kunnen worden. De financiering om dat voor elkaar te krijgen is lastig te realiseren en gaat gepaard met bureaucratische aanvraagprocedures. Aan de andere kant is het voor fondsen, bedrijven en overheden uiterst lastig om de veelheid aan maatschappelijke initiatieven in kaart te brengen en vervolgens juiste keuzes te maken als het gaat om het geven van financiële ondersteuning voor professionalisering.

Dit alles signalerende nam MAEX de rol van intermediair op zich om bruggen te slaan. Door enerzijds inzicht te geven in de waarde, de impact en behoeften van maatschappelijke initiatieven en anderzijds bedrijven, overheden en fondsen te stimuleren om bij te dragen aan hun professionalisering. Zo werd ook het idee voor de MAEX Impuls geboren.