Cultuur Platform Oldambt

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Met deze steun worden culturele instellingen door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen geholpen. Hiermee worden ze ook in staat gesteld te investeren in het komende culturele seizoen.

Minister Van Engelshoven (Cultuur) is blij met het extra geld voor deze sector. ,,Cultuur doet ertoe. Juist in deze tijd van crisis blijkt hoe belangrijk kunst is: om troost, afleiding en hoop te bieden. Ook het kabinet is daarvan doordrongen en stelt daarom extra geld beschikbaar boven op de generieke maatregelen.’’

Aanvullend op de eerdere maatregelen
Het nu gerealiseerde pakket van 300 miljoen euro is aanvullend op de eerdere maatregelen. ,,Dit pakket heeft vooral als doel instellingen te steunen die essentieel zijn voor de sector als geheel’’, aldus minister Van Engelshoven. ,,Door juist deze cruciale culturele organisaties nu te steunen, kunnen zij er na de crisis voor zorgen dat de opdrachtenstroom, ook richting zzp’ers, weer op gang komt.’’ De minister wil zo snel mogelijk starten met de uitvoering van deze maatregelen.

Het bedrag is opgebouwd uit vier onderdelen

  • Verhogen van subsidies voor instellingen in de culturele basisinfrastructuur en voor instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de zes rijkscultuurfondsen.
  • Verhogen van bestaande leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten.
  • Budget voor de zes rijkscultuurfondsen voor ondersteuning van cruciale instellingen die vooral in regio’s en steden de culturele infrastructuur dragen, zoals gemeentelijke en provinciale musea, (pop-)podia en filmtheaters.
  • Verhoging van de leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen. Cruciale private partijen, zoals vrije theaterproducenten, commerciële festivals en kunstgaleries, kunnen bij Cultuur+Ondernemen terecht. Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat voor hen de generieke maatregelen maximaal zijn benut.

Eerdere steunmaatregelen
Los van de aanvullende ondersteuning deelt de culturele sector mee in het algemene maatregelenpakket dat het kabinet medio maart heeft genomen. Het gaat dan onder meer om werktijdverkorting voor werknemers, extra ondersteuning voor zzp’ers en belastingmaatregelen. Daarboven is eind maart een coulancepakket voor de culturele sector gerealiseerd. Dat pakket regelt onder meer dat de huur van rijksgesubsidieerde musea wordt opgeschort, subsidies blijven doorlopen en worden vooruitbetaald  De minister is blij dat daarnaast door de sector een voucherregeling is gerealiseerd waardoor geld voor toegangskaartjes zoveel mogelijk in de sector blijft