De gemeente Oldambt heeft een bedrag van ruim 354.000 euro ontvangen van het Rijk, als coronacompensatie. Het geld is bedoeld voor ondersteuning van lokale culturele instellingen en staat los van regelingen als NOW en TOZO. Het is de bedoeling dat dit extra compensatiebedrag in het eerste halve jaar van 2021 wordt uitgegeven aan steun voor festivals, amateurkunstinstellingen, filmtheaters, beeldende kunst, kunst- en cultuureducatie, musea, bibliotheken, gezelschappen en (kunst)podia.

Na 1 juli 2021 komt er opnieuw een flink bedrag voor de tweede helft van 2021. Ook vorig jaar heeft de gemeente ruim 2.5 ton ontvangen om schade in de culturele sector te compenseren. Inmiddels is landelijk aan de bel getrokken over deze toelage, omdat het de vraag is of het geld wel op de juiste plek terechtkomt. Dat heeft meerdere oorzaken. Zo weten gemeenten niet altijd om hoeveel geld het gaat, omdat het cultuurbudget niet apart binnen komt, maar in een totaalbedrag aan steunmaatregelen. Volgens onderzoeksbureau Berenschot overwegen meerdere gemeente om deze extra compensatie te besteden aan andere zaken dan cultuur. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt deze zorgen onterecht. Volgens de VNG zouden gemeenten er alles aan doen om het geld te laten terechtkomen waarvoor het bedoeld is. Opmerkelijk is dat er in de gemeente Oldambt nauwelijks een beroep wordt gedaan op deze regeling. Er wordt nu een oproep gedaan om dit alsnog te doen. Dat kan van 18 maart tot 1 juni 2021 via de website van de gemeente.

Meer informatie https://www.gemeente-oldambt.nl/coronaschaderegeling