Buurt- en dorpshuizen kunnen nog altijd een aanvraag indienen bij het coronafonds van de provincie Groningen. De regeling is in september verlengd tot het eind van dit jaar en uitgebreid met jeugdsozen. Nog niet alle buurt- en dorpshuizen hebben van deze laagdrempelige regeling gebruik gemaakt. Groninger Dorpen denkt graag mee over een aanvraag voor jullie buurt- of dorpshuis.

Een buurt- of dorpshuis of jeugdsoos kan eenmalig maximaal € 1.250 aanvragen voor maatregelen en activiteiten waarmee je ondanks de coronacrisis toch je belangrijke rol voor je dorp of wijk kunt blijven uitvoeren. De subsidie is niet bedoeld voor exploitatie- of personele kosten en ook niet voor het dekken van schulden of exploitatietekorten. Lees meer op de website van de Provincie.